O konferenci

Spoštovani 

Obveščamo Vas, da bomo 16. 09. 2019 v Ljubljani na Ljubljanskem gradu v so-organizaciji s Mestno občino Ljubljana organizirali enodnevno mednarodno konferenco : Smart Cities 2019: »Resilient Cities: between digital and physical world«.

Namen konference je odgovoriti na vprašanja celostno vodenega odziva in ravnanja občin in mest v primeru npr. naravnih nesreč oziroma nepričakovanih dogodkov v okolju. Konferenca je prioritetno namenjena odločevalcem, predstavnikom mest in občin.

Člani Strateško Razvojno Inovacijskega Partnerstva Pametna Mesta in Skupnosti (v nadaljevanju SRIP PMiS) bodo predstavili potencialnim odjemalcem, predstavnikom mest in občin, nabor pametnih IKT storitev in produktov. Poudarek bo na odpornosti, odzivnosti in reagiranju mest na nepričakovane spremembe v okolju (odzivnost mest med fizičnim in kibernetskim okoljem).

Na dogodku bodo prikazani primeri dobrih praks v evropskem prostoru. Zanimalo nas bo mnenje in usmeritve državnih organov v novi finančni perspektivi Horizon Europe 2021-2027. Na okrogli mizi, ki bo zaključila konferenco, bomo soočili predstavnike države, podjetij, raziskovalnih in razvojnih institucij ter občin.

Vzporedno bodo potekali razgovori predstavnikov slovenskih in tujih podjetij (B2B) in predstavitev sodobnih IKT rešitev.

Vabimo Vas, da kreativno sooblikujete našo IKT prihodnost; rezervirajte si termin in se nam pridružite.

Vaše pobude, prispevke, ideje in usmeritve nam posredujte na pmis@ijs.si.

Lep pozdrav

Ekipa SRIP PMiS