KONFERENCA PAMETNA MESTA 2021

Mednarodna znanstvena konferenca: Pametna mesta 2021, Aktivnosti evropskih mest za doseganje podnebne nevtralnosti

Spoštovani člani partnerstva SRIP PMiS,

za Vas smo pripravili prosto dostopno, spletno Mednarodno znanstveno konferenco: Pametna mesta 2021, Aktivnosti evropskih mest za doseganje podnebne nevtralnosti, ki je potekala dne 16. 9. 2021.

Fokus: Aktivnosti mest na področju doseganja podnebne nevtralnosti

Institut »Jožef Stefan« v sodelovanju s Strateško razvojno inovacijskim partnerstvom pametna mesta in skupnosti (SRIP PMiS), Urbanističnim inštitutom RS (UIRS), CER – Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo Slovenije, Združenjem mestnih občin Slovenije (ZMOS), Mednarodnim združenjem mestnih in regionalnih načrtovalcev (ISOCARP) ter Slovenskim gospodarskim in raziskovalnim združenjem (SBRA), vabi na znanstveno konferenco z naslovom: Aktivnosti evropskih mest za doseganje podnebne nevtralnosti.

Odločili smo se, da pripravimo znanstveno konferenco v luči prizadevanj Evrope, da do leta 2050 postane podnebno nevtralna, k čimer vodijo nove misije Evropske komisije, med njimi tudi misija »100 podnebno nevtralnih mest do leta 2030 – za državljane«. V tej misiji bo komisija podprla in promovirala 100 evropskih mest na njihovi poti do ogljične nevtralnosti.

Cilj: Prikaz možnosti za doseganje podnebne nevtralnosti mest in izboljšanje kakovosti urbanega bivanja prebivalcev mest

Teme konference bodo osvetlile nekatera vprašanja, s katerimi se srečujejo in se bodo srečevala mesta na poti do podnebne nevtralnosti. Mesta in njihovi predstavniki bodo dobili vpogled v možne predloge in rešitve za težave, ki jih čakajo pri vzpostavljanju podnebne nevtralnosti.

Konferenca bo naslovila tri teme, od katerih so vse tri enako pomembne pri doseganju podnebne nevtralnosti. Prva tema se dotika proizvodnje, shranjevanja in distribucije obnovljivih virov energije, druga tema predstavlja možne rešitve spopadanja z izpusti toplogrednih plinov, še posebno CO2, ki ga je med njimi največ. Tretja tema se bo lotila mobilnosti, in kako lahko nove oblike mobilnosti pripomorejo k zmanjšanju izpustov CO2.

Konferenca bo gostila strokovnjake z različnih področij na štirih okroglih mizah, kjer se bodo še dodatno osvetlile teme, ki nas čakajo na poti k doseganju podnebne nevtralnosti v naslednjih letih.

Teme konference:

  • Obnovljivi viri energije: proizvodnja, shranjevanje in distribucija obnovljivih virov energije.
  • Toplogredni plini: možne rešitve spopadanja z izpusti toplogrednih plinov, še posebno CO2.
  • Mobilnost: kaj lahko nove oblike mobilnosti pripomorejo k zmanjševanju izpustov CO2.

Pomembni datumi:

  • 16. 9. 2021: Konferenca. Prispevke bomo v obliki člankov objavili v zborniku konference in izbrane v recenzirani znanstveni reviji Urbani izziv Urbani izziv.
  • 1. 10. 2021: Rok za oddajo člankov v recenzijo.
  • 31. 10. 2021: Obvestilo o izbiri člankov.