Prizorišče

Dogodek se bo odvijal na Ljubljanskem gradu.

Ljubljanski grad
Grajska planota 1
SI-1000 Ljubljana