Govorci in prezentacije

Moderator

Igor E. Bergant, Slovenija

Igor E. Bergant

Igor E. Bergant je že več kot 30 let poklicni novinar in gostitelj informativnih televizijskih oddaj. Ima tudi vrsto izkušenj na področju moderiranja prireditev in okroglih miz na področju pametnih mest in prihodnosti mobilnosti.

 

Govorci

dr. Kaja Prislan in Boštjan Slak, Fakulteta za varnostne vede UM, Slovenija

Pametna mesta in policijska dejavnost

Boštjan Slak je asistent na Katedri za kriminalistiko, Fakultete za varnostne vede, Univerze v Mariboru. Raziskovalno se ukvarja s področjem novih tehnologij v kriminalistiki, kritičnim mišljenjem v preiskovanju, kriminalističnoobveščevalno dejavnostjo ter preučevanjem organizirane kriminalitete.

Olivier Usher, NESTA, Velika Britanija

Flying High – skupni pristop k oblikovanju prihodnosti dronov v mestih

Olivier Usher

Olivier Usher je vodja raziskav v podjetju Nesta, britanski fundaciji za inovacije. Vodi raziskovanje in določanje tem za nagrade za tehnološke izzive programa Nesta. Bil je tudi del raziskovalnih svetovalnih projektov za vlade v Evropi, Severni Ameriki in na Bližnjem vzhodu.

Allan Mayo, Royal Borough of Greenwich, Velika Britanija

Razvoj pametnih, trajnostnih in prožnih mest: integrirani Greenwich pristop

Allan Mayo

Kot državni uslužbenec na oddelku za poslovanje, inovacije in spretnosti (BIS) je bil Allan odgovoren za razvoj vladne strategije pametnih mest, ki je bila objavljena oktobra 2013, in podprl BSI, da je razvil prvi nabor standardov pametnih mest. Pridružil se je Digital Greenwichu, da bi pomagal razviti strategijo pametnega mesta Borough, ki se je začela 22. oktobra 2015, in je bil pohvaljen v poročilu Huawei za leto 2017 o UK Smart Cities. Ima obsežno znanje o Whitehallu, Evropski komisiji in državah članicah, zlasti v zvezi s pametnimi mesti in inovacijsko politiko. Univerza v Birminghamu mu je podelila naziv častnega profesorja, kjer je tesno povezan z inštitutom za gospodarski razvoj mestne regije. Njegovo strokovno področje vključuje razumevanje mest in preobrazbe mest, razumevanje urbanih gospodarstev in okolij ter kako razviti strategije pametnega mesta na nacionalni in lokalni ravni s poudarkom na vključevanju pametnih, trajnostnih strategij in strategij odpornosti, tako da bodo v skladu s Sendai okvirjem za odpornost ob izpolnjevanju ciljev trajnostnega razvoja.

Hannes Astok, e-Governance Academy, Estonija

Digitalno mesto kot odporno mesto

Hannes Astok

G. Hannes Astok je navdušen govornik o informacijski družbi in pametnih mestih, ki spodbuja vlogo informacijskih tehnologij v javni upravi.
Hannes je namestnik direktorja za strategijo in razvoj v estonski akademiji za e-upravljanje, ki zagotavlja usposabljanje in svetovanje vladam in mestom v digitalni transformaciji.
2012-13 je bil svetovalec predsednika Estonije o razvoju informacijske družbe.
Izvoljen je bil za poslanca estonskega parlamenta (Riigikogu) 2007-2011 in kot namestnik župana drugega največjega estonskega mesta Tartu 1997-2005.

Norbert Weidinger, Mesto Dunaj, Avstrija

Primer dobrih praks – Blackout: mesto Dunaj

Norbert Weidinger

Norbert Weidinger je od leta 2005 zaposlen kot namestnik vodje skupine za upravljanje procesov in strategijo IKT v oddelku za organizacijo in varnost glavnega izvršnega urada mesta Dunaj. Poleg  tehnične konsolidacije IKT v mestu Dunaju in strateškega upravljanja velikih IKT projektov se ukvarja z področjem strategije in upravljanja  IKT za potrebe mesta, razvojem e-uprave ter sodeluje z zvezno vlado, državami in mesti v Evropi.

dr. Uroš Svete, Ministrstvo za javno upravo RS, Administration of the Republic of Slovenia for Information Security, Slovenija

Izzivi kibernetske varnosti v Sloveniji

Uroš Svete

Dr. Uroš Svete je vršilec dolžnosti direktorja Uprave Republike Slovenije za informacijsko varnost (URSIV).  Od leta 2015 je izredni profesor za področje obramboslovja na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in je nosilec več predmetov na dodiplomskem in podiplomskem študiju obramboslovja (Varnost v informacijski družbi, Information technology and national security, Informatika za obamboslovce, Informatizacija sodobnih oboroženih sil). Med letoma 2011 in 2015 je bil predstojnik Katedre za obramboslovje na FDV. Izkušnje ima tudi kot predavatelj na tujih fakultetah in mednarodnih konferencah. Od junija 2008 je tudi izvršni sekretar raziskovalnega odbora RC01 (Armed Forces & Conflict Resolution) v svetovni sociološki asociaciji (ISA). Opravljal je tudi funkcijo vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za informacijsko družbo na Ministrstvu za javno.

dr. Alenka Žužek Nemec, Ministrstvo za javno upravo RS, Slovenija

Storitve SI-TRUST

Ključni dejavnik varnega e-poslovanja in varnih storitev pametnih mest je zaupanje. Na Ministrstvu za javno upravo smo razvili storitev SI-PASS, ki omogoča enotno prijavo v spletne storitve in e-podpis brez nameščanja namenskih komponent.  Uporabniki lahko do storitev dostopajo s kvalificiranim digitalnim potrdilom, s pomočjo storitve smsPASS pa je prijavo in e-podpis mogoče izvesti kar prek mobilnega telefona. Storitev SI-PASS omogoča tudi varno prijavo državljanov drugih članic EU, kot to zahteva zakonodaja EU.

Alenka Žužek Nemec

Dr. Alenka Žužek Nemec je zaposlena na Ministrstvu za javno upravo in se ukvarja s področjem zagotavljanja varnih in zaupanja vrednih elektronskih storitev.

Izr. prof. dr. Denis Čaleta, Inštitut za Korporativne varnostne študije, in predsednik Slovenskega združenja korporativne varnosti, Slovenija

Kritična infrastruktura v pametnem mestu: med sektorji, državo in občinami

Kritična infrastruktura in njeno neprekinjeno delovanje je predpogoj za nemoteno delovanje pametnih mest. Ta soodvisnost med kritično infrastrukturo in pametnimi mesti pa ni izražena samo skozi tehnološko in procesno povezanostjo zagotavljanja ključnih storitev, temveč jo moramo razumeti tudi skozi soodvisnost ukrepov za zagotavljanje varnosti in neprekinjenosti delovanja. V dinamičnem varnostnem okolju, kjer je izpostavljen cel niz tveganj, ki imajo lahko izredno velik vpliv na neprekinjeno in učinkovito delovanje pametnih mest, se je potrebno zavedati, da k zagotavljanju varnosti potrebno pristopiti celovito. To pa pomeni, da imajo tukaj odgovornost različni subjekti in organizacijske ravni izvajanja. V tem delu nujno potrebujemo ustrezno sodelovanje upravljalcev pametnih mest in kritične infrastrukture, različnih državnih institucij, v zadnjem obdobju pa tudi lokalne skupnosti, predvsem na ravni občin. Koordinacija tako zahtevnega mehanizma pa nujno potrebuje sistemski in usklajen pristop.

Denis Čaleta

Izr. prof. dr. Denis Čaleta je strokovnjak s področja korporativne varnosti, zaščite kritične infrastructure in boja proti terorizmu. Ima 30 let izkušenj na vojaškem, poslovnem in raziskovalnem področju. Vodi raziskovalno skupino Instituta za korporativne varnostne študije in je predsednik Slovenskega združenja korporativne varnosti ter član Združenja korporativne varnosti jugovzhodne Evrope (SECSA). Sodeloval je in vodil pripravo več kot 100 mednarodnih konferenc ter posvetovanj in raziskovalnih ter poslovnih projektov.

Ana Robnik, Iskratel, d.o.o., Slovenija

Od varnega do pametnega mesta z inovativnimi pristopi in napredno tehnologijo

Ana Robnik

Ana Robnik je svetovalka za telekomunikacije, koordinira delo v standardizacijskih organizacijah in vodi »Raziskovalno skupino ISKRATEL« na ARRS. Svojo poklicno pot je po univerzitetnem študiju uporabne matematike na Fakulteti za matematiko, fiziko in mehaniko Univerze v Ljubljani in opravljenem magisteriju iz računalništva na Fakulteti za računalništvo Univerze v Ljubljani nadaljevala v razvojno raziskovalni enoti Iskra Kibernetika, nato pa v IT-oddelku Iskratela. Ima več kot 20 let izkušenj na področju telekomunikacij in vodenja. Vodila je razvoj sistemov za upravljanje in spremljanje omrežnih elementov portfelja Iskratel in tujih proizvajalcev v sodelovanju z mednarodnimi in domačimi podjetji ter zunanjimi raziskovalnimi skupinami. Koordinira in sodeluje v različnih nacionalnih, evropskih in mednarodnih sofinanciranih projektih. Koordinira vertikalo Varnost v Strateškem razvojno-inovacijskem partnerstvu Pametna mesta in skupnosti v Sloveniji in projekt 5G Varnost. Aktivna je tudi v Slovenskem društvu za elektronske komunikacije SIKOM.

mag. Matjaž Berčič, Telekom Slovenije, d.d., Slovenija

Prispevek na kibernetsko varnost, storitveni operativni center (SoC) za pametno mesto

Matjaž Beričič

mag. Matjaž Beričič je direktor IKT in storitev omrežja v tehnologiji Telekoma Slovenije, kar obsega celotno konvergentno jedrno omrežje z IKT infrastrukturo in storitvami, IT, razvoj tehnologije in operativno-storitveni center. Od leta 1998, ko je na Univerzi v Ljubljani doštudiral elektrotehniko in telekomunikacije, leta 2002 pa je s tega področja tudi magistriral, je aktiven na področju mobilnih in fiksnih komunikacijskih tehnologij. V tem obdobju je bil aktiven v različnih vlogah s področja upravljanja, načrtovanja in vodenja projektov ali organizacij s področja mobilnih omrežij, jedrnih omrežij, sistemov za upravljanje zmogljivosti, IT ter razvoju storitev omrežij pri operaterjih Simobil, Mobitel in v skupini Telekom Slovenije.

Jaka Cijan in dr. Mojca Volk, UL, FE, Laboratorij za telekomunikacije, Slovenija

5G SPIN – inovativna aktivnostna aplikacija z urgentnimi funkcijami

Jaka Cijan

Jaka Cijan je raziskovalec in razvijalec na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Njegovo glavno področje dela je razvoj mobilni aplikacij platform Android in iOS.
Vključen v različne EU (NEXES, Gen6, UNCAP, FiSTAR) in nacionalne (EkoSMART, 5G Varnost) projekte pri razvoju mobilnih aplikacij za podporo medicinskih platform e-zdravja in sistemih za časovno kritične situacije. Je certificiran inštruktor Cisco omrežne akademije. Član ekipe omrežnh administratorjev, ima večletne izkušnje s predavanjem tematik prenosnih internetnih omrežij, telekomunikacijskih protokolov, kibernetske varnosti ter Python programiranja.

Mojca Volk

Dr. Mojca Volk, je doktorirala leta 2010 na Fakulteti za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani s področja telekomunikacij. Zaposlena je v Laboratoriju za telekomunikacije, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani kot znanstvena sodelavka. Njena funkcija je strateško partnersko sodelovanje na področju raziskovalnih, razvojnih in industrijskih projektov ter mednarodnega partnersta. Področja njenega dela obsegajo sisteme in storitve za kritične komunikacije, podporo in upravljanje intervencij ter zaščito in reševanje (PPDR), rešitve in aplikacije za e-zdravje (e-health) in zdrav življenjski slog, ter napredne finksno-mobilne komunikacijske sisteme in tehnologije (IoT, 5G, QoS, QoE). Za navedena področja vodi strateško in tehnično sodelovanje v okviru Evropskih in drugih mednarodnih projektov. Je habilitirana docentka na Fakulteti za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani. 

doc. dr. Tomaž Klobučar in dr. Dušan Gabrijelčič, Institut “Jožef Stefan”, Slovenija

Varnost v pametnih mestih, kibernetsko in fizično: primeri dobrih praks in rezultati raziskovalnih projektov

Pametna mesta obetajo vrsto priložnosti in modernizacijo vseh vidikov življenja v mestu. Deležniki v teh procesih so meščani, fizični in poslovni subjekti, okolje in same uprave mest. Modernizacija pomeni predvsem digitalizacijo in povezovanje informacijskega ter fizičnega prostora pametnega mesta. Vseprisotnost storitev, povezljivost sistemov in zlivanje podatkov udejanja priložnosti a prinaša tudi vrsto izzivov pri zagotavljanju varnosti in zasebnosti. Predstavitev bo prikazala nekaj dobrih praks oblikovanih skozi skupne projekte podjetij in raziskovalnih ustanov, financiranih prek sredstev Evropske unije ter priložnosti, ki jih ponujajo prihajajoči razpisi.

Tomaž Klobučar

doc. dr. Tomaž Klobučar je vodja Laboratorija za odprte sisteme in mreže Instituta “Jožef Stefan”. Njegovi glavni raziskovalni področji sta informacijska varnost in tehnološko podprto izobraževanje. Je avtor številnih znanstvenih publikacij. Že 25 let aktivno sodeluje v evropskih raziskovalno razvojnih projektih ter prenaša njihove rezultate v prakso v lokalnem okolju.

Dr. Dušan Gabrijelčič je raziskovalec v Laboratoriju za odprte sisteme in mreže Instituta “Jožef Stefan”. Njegova glavna raziskovalna področja so informacijska varnost, kritična infrastruktura ter aplikacije zlivanja in obdelave velepodakov v vertikalah pametnih mest. Več kot 20 let že sodeluje pri pripravi in izvajanju evropskih projektov ter povezovanju lokalnega okolja v raziskovalno dejavnost.

Nejc Petek, Tenzor d.o.o., član Zbornice za zasebno varovanje, Slovenija

Tehnologije pametnih parkirišč

Nejc Petek

Nejc Petek, diplomirani ekonomist, rojen 3.4.1989, v Mariboru. Po končani karieri alpskega smučanja in II. Gimnaziji Maribor, študiral pravo na mariborski Pravni fakulteti, kasneje pa diplomiral na DOBA Fakulteti. Od leta 2010 stand up komik in imitator, med leti 2014 in 2016 direktor podjetja Flexshop Maribor, od marca 2018 zaposlen v podjetju Tenzor d.o.o., kot Solution manager na področju prodaje. V podjetju specializiran predvsem za rešitve pametnih parkirišč (tako notranjih, kot zunanjih), v smislu digitalizacije in usmerjanja v Smart City ter trajnostno mobilnost. Aktiven govorec štirih tujih jezikov (angleško, špansko, nemško, hrvaško/srbsko).

Mag. Matej Krnc, Gasilska zveza Slovenije, Slovenija

Pomen digitalizacije in informatizacije na področju zaščite, reševanja in pomoči

Matej Krnc

Je član komisije in delovnih skupin na področju razvoja informatike pri Gasilski zvezi Slovenije. Ima tudi dolgoletne izkušnje kot predavatelj informatike v gasilstvu. Sodeluje pri razvoju informacijskih sistemov na področju gasilstva in je vodja skupine za razvoj informacijskega sistema za podporo vodenju velikih intervencij pri Gasilski zvezi Slovenije. Je višji gasilski častnik I. stopnje in član PGD Križevska vas v GZ Metlika. Po izobrazbi je magister znanosti s področja informacijsko-upravljavskih ved. Zaposlen je v podjetju Krka, d.d., Novo mesto kot vodja področja, kjer skrbi za razvoj in vzpostavljanje celovitih informacijskih rešitev v Skupini Krka.

Luka Novak, Mestna občina Ljubljana, Mesta uprava, Oddelek za zaščito in reševanje

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Ljubljana

Luka Novak

Luka Novak je od leta 2015 svetovalec na Oddelku za zaščito, reševanje in civilno obrambo mesta Ljubljane. G. Novak je od leta 2008 deloval kot prostovoljec v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, tako na občinski kot na državni ravni. Med letoma 2011 in 2015 je bil član mestnega štaba civilne zaščite, ki je pomagal pri izvajanju nalog načrtovanja ter prostorske ozaveščenosti (kartiranje poplavljenih območij itd.) Vsakodnevne službene dolžnosti g. Novaka spadajo na tehnična, informacijska ter komunikacijska področja. Druge naloge vključujejo delo na upravnih zadevah, tesno sodelovanje z dvema prostovoljnima organizacijama (Gorska reševalna služba – Ljubljana, Prostovoljno gasilsko društvo Ježica – reševanje z višine), zagotavljanje pomoči pri pripravi načrtov zaščite in reševanja, odzivanje na prošnje za pomoč med intervencijami in izrednimi razmerami Gasilske brigade Ljubljane ali državljanov, razvoj načrtov za množična prebivališča itd. G. Novak je bil vključen v odziv na migrantsko krizo v letih 2015–2016, žled (2014) in več poplav v Ljubljani in Sloveniji. Aktivno je sodeloval pri EU projektu Athena. Trenutno aktivno sodeluje v EU projektu EU SiQuake2020 – večja vaja CZ na temo potresa.

ANKETA “Odpornost občin na nepričakovane dogodke”.