Pozdrav, otvoritev in uvodni nagovori konference

Pozdrav, otvoritev in uvodni nagovori konference

Pozdrav in otvoritev konference:
dr. Nevenka Cukjati, IJS, Operacija SRIP PMiS

Uvodni nagovori:
prof. dr. Boštjan Zalar, direktor Instituta »Jožef Stefan« (IJS)
dr. Igor Bizjak, direktor Urbanističnega inštituta Republike Slovenije (UIRS)
Matjaž Rakovec, predsednik Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS)

Moderiranje konference:
Matjaž Logar, izvršilni direktor Operacije SRIP PMiS