Okrogla miza Pametno mesto kot orodje za doseganje podnebne nevtralnosti mest

Okrogla miza Pametno mesto kot orodje za doseganje podnebne nevtralnosti mest

Razpravljali bomo o tehnologijah in orodjih ter njihovi vlogi pri razvoju pametnega mest; prenosu znanja najbolj učinkovitih pametnih rešitev za zmanjšanje problemov degradacije okolja, onesnaževanja in prometnih zastojev.

Moderatorka:
Marjana Senčar Srdič, A1 Slovenija

Udeleženci:
Boris Šajnović, Iskra
Dušan Lukić, Porsche Group
Klemen Furlan, Giro car share
Simon Ražman, Robotina
izr. prof. dr. Gregor Papa, Institut »Jožef Stefan«
dr. Aidan Cerar, IPoP