Znanstveni odbor 2021

Znanstveni odbor

  • doc dr. Matej Nikšič, Urbanistični inštitut Republike Slovenije (UIRS)
  • dr. Barbara Goličnik Marušić, Urbanistični inštitut Republike Slovenije (UIRS)
  • dr. Igor Bizjak, Urbanistični inštitut Republike Slovenije (UIRS)
  • dr. Luka Mladenovič, Urbanistični inštitut Republike Slovenije (UIRS)
  • dr. Sabina Mujkić, Urbanistični inštitut Republike Slovenije (UIRS)
  • prof. dr. Gregor Papa, Institut “Jožef Stefan” (IJS)
  • prof. dr. Marko Bajec, Univerza v Ljubljani (UL)