Programski odbor

Programski odbor

  • Tomaž Klobučar, Dušan Gabrijelčič, Institut Jožef Stefan
  • Ana Robnik, Nevenka Cukjati, Andrej Kotar, Aleksander Bastl, SRIP Pametna mesta in skupnosti
  • Andreja Lampe, IKT Horizontalna mreža SRIP PMiS
  • Saša Kek, Skupnost občin Slovenije
  • Milorad Draganić, Združenje občin Slovenije
  • Željko Gudžulić, Mestna občina Ljubljana