Okrogla miza Koncept razvoja pametnega mesta

Okrogla miza Koncept razvoja pametnega mesta

Razpravljali bomo o pametnem mestu iz različnih vidikov, kot je mesto po meri in v funkciji človeka ali po meri stvari in v funkciji napredka, potrošnje; o oblikovanju konceptov in načinih preobrazbe mest in naselij, nizkoogljičnem načinu bivanja, delovanja in mobilnosti; o potencialih mest za doseganje ciljev ogljične nevtralnosti ter v vlogi na naravi temelječih rešitev.

Moderator:
dr. Igor Bizjak, UIRS

Udeleženci:
Peter Geršič, Mestna občina Novo mesto
mag. Nina Taylor, E-Zavod, Zavod za celovite razvojne rešitve
dr. Barbara Goličnik Marušić, UIRS
dr. Luka Mladenovič, UIRS
dr. Andrej Žižek, DOBA fakulteta