Okrogla miza Financiranje zelenih projektov

Okrogla miza Financiranje zelenih projektov

Razpravljali bomo kako mestom omogočiti dostop do financiranja, ki ga potrebujejo za izvajanje vitalne trajnostne infrastrukture in doseganje ambicioznih podnebnih ciljev ter izboljšanje kakovosti bivanja. Izpostavili bomo različne finančne instrumente, kombiniranje javnega in zasebnega kapitala, povratnih in nepovratnih sredstev, kriterije za zelene projekte ter zeleno javno naročanje.

Moderator:
doc. dr. Draško Veselinovič, Slovenian Bussines Research Association (SBRA, Bruselj)

Udeleženci:
Gašper Jež, SID banka
Kruno Abramovič, NLB skladi
Alenka Loose, Mestna občina Ljubljana
mag. Saša Heath-Drugovič, ZMOS