O nas

Dobrodošli na straneh konference Pametna mesta!

Zamisel o pametnih mestih ni nova. Pospešen razvoj tehnologije, globalizacija in skrb za trajnostni razvoj je v zadnjih letih prispevalo k nastanku številnih pametnih mest po vsem svetu (npr. Singapur, Barcelona, Oslo, London). Zaenkrat gre večinoma za velemesta in večja mesta, ki so za svojo transformacijo v pametna mesta uporabila različne rešitve in tehnologije.

Vendar pa so mesta v srednji in vzhodni Evropi po večini manjša in se zato soočajo z drugačnimi vprašanji in izzivi.

Naš cilj je povezati takšna mesta in olajšati izmenjavo dobrih praks.

Konferenca pametna mesta združuje predstavnike srednje- in vzhodnoevropskih mest ter podjetij (elektrotehniha, telekomunikacije, javni tranzit, poštne storitve, komunalne storitve) z različnimi ponudniki rešitev (MSP) in omogoča razpravo o možnih rešitvah, ki bi zadovoljile potrebe njihovega mesta.

Komu je konferenca namenjena?

  • Podjetjem (elektrotehnika, telekomunikacije, javni tranzit, poštne in komunalne storitve)
  • Ponudnikom rešitev (MSP)
  • Vladnim organizacijam (lokalnim in regionalnim)
  • RTO-jem iz vse Evrope

Konferenco organizirajo organizacije SRIP Pametna mesta in skupnosti, ki jih usklajuje Institut Jožef Stefan in jih podpira Združenje občin in mest Slovenije (SOS).