O nas

Dobrodošli na straneh konference Pametna mesta 2019!

Zamisel o pametnih mestih ni nova. Pospešen razvoj tehnologije, globalizacija in skrb za trajnostni razvoj je v zadnjih letih prispevalo k nastanku številnih pametnih mest po vsem svetu (npr. Singapur, Barcelona, Oslo, London). Zaenkrat gre večinoma za velemesta in večja mesta, ki so za svojo transformacijo v pametna mesta uporabila različne rešitve in tehnologije.

Vendar pa so mesta v srednji in vzhodni Evropi po večini manjša in se zato soočajo z drugačnimi vprašanji in izzivi.

Naš cilj je povezati takšna mesta in olajšati izmenjavo dobrih praks.

Konferenca pametna mesta združuje predstavnike mest in občin ter podjetja (elektrotehnika, telekomunikacije, javni tranzit, poštne storitve, komunalne storitve) z različnimi ponudniki rešitev (MSP) in omogoča razpravo o možnih rešitvah, ki bi zadovoljile potrebe njihovega mesta.

Komu je konferenca namenjena?

  • Mestom in občinam
  • Podjetjem (elektrotehnika, telekomunikacije, javni tranzit, poštne in komunalne storitve)
  • Ponudnikom rešitev (MSP)
  • Vladnim organizacijam (lokalnim in regionalnim)
  • RRO-jem iz vse Evrope

Konferenco organizira SRIP Pametna mesta in skupnosti v so-organizaciji z Mestno občino Ljubljana in Združenjem mestnih občin Slovenije, ki jih usklajuje Institut Jožef Stefan .